Title: Rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji
Other Titles: The recreational potential of bathing water in the South Bohemian region
Authors: Jícha, Václav
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32398
Keywords: rekreace;koupací vody;cestovní ruch;rekreační potenciál;jakost vody;koupací lokality
Keywords in different language: recreation;bathing water;tourism;recreational potential;water quality;bathing sites
Abstract: Tato práce se zabývá hodnocením rekreačního potenciálu koupacích vod v Jihočeském kraji. V první části práce se nachází rozbor literatury o cestovním ruchu se zaměřením na rekreační potenciál a koupací vody. Metodika popisuje hodnocení jakosti koupacích vod, metodu vypracování a ohodnocování formuláře pro každou lokalitu. Hlavním cílem této práce je zkoumání kvality rekreačních vod ve vztahu k rekreačnímu potenciálu lokalit v Jihočeském kraji a srovnání jakosti vody v letech 2006 až 2017. Dalšími cíle je zjistit, zda kvalita koupacích vod má vliv na potenciál koupacích vod v letní sezóně a jestli rekreační potenciál koupacích vod se zvětšuje s lepší dopravní dostupností. Hlavním výsledkem této práce je zjištění, že na rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji má vliv kvalita koupacích vod a lepší dopravní dostupnost zvyšuje potenciál dané koupací vody.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with assessment of the recreational potential of bathing waters in South Bohemian Region. In the first part of this thesis there is an analysis of literature about tourism focusing on recreational potential and bathing waters. The methodology describes the assessment of bathing waters quality, the method of process and evaluation of the form for each locality. The main target of this work is to study the quality of recreational waters in relation to the recreational potential of localities in South Bohemian Region and to compare the quality of water between year 2006 and 2017. The next targets are to determine whether bathing waters quality affects the potential of bathing waters in the summer season and whether the recreational potential of bathing water increases with better transport accessibility. The main result of this work is the finding that the bathing waters recreation potential in South Bohemian Region is influenced by the quality of bathing waters and that better transport accessibility increases the potential of the bathing water.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekreacni_potencial_koupacich_vod_v_Jihoceskem_kraji_-_Vaclav_Jicha.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFView/Open
Jicha V.pdfPosudek vedoucího práce593,21 kBAdobe PDFView/Open
Jicha O.pdfPosudek oponenta práce941,83 kBAdobe PDFView/Open
Jicha P.pdfPrůběh obhajoby práce165,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.