Title: Analýza kurikula geografie pro 2. stupeň ZŠ v Coloradu, USA a porovnání s ČR
Other Titles: Analysis of geography curriculum for middle schools in Colorado, USA and comparison with Czech Republic
Authors: De wolfová, Tereza
Advisor: Pluháčková Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32402
Keywords: kurikulum;geografie;analýza kurikula;komparace;colorado;druhý stupeň
Keywords in different language: curriculum;geography;curriculum analysis;comparation;colorado;middle school
Abstract: Bakalářská práce analyzuje kurikulum geografie pro 2. stupeň základních škol ve státě Colorado, USA a České republice a následně obě kurikula porovnává. Práce charakterizuje vzdělávací systémy státu Colorado a České republiky, vymezuje druhý stupeň ZŠ a analyzuje systém kurikula geografie v obou zemích. Podrobně je analyzována především struktura, obsah, vymezení kurikula a jednotlivé vzdělávací plány. V závěru práce jsou zjištěné informace porovnány a vytyčeny hlavní podobnosti a rozdíly. Nedílnou součást práce tvoří volný překlad vzdělávacích standardů státu Colorado.
Abstract in different language: The bachelor thesis analyzes the geography curriculum for middle schools in the state of Colorado, USA and the Czech Republic and then compares both curricula. The thesis characterizes the education systems of the state of Colorado and the Czech Republic, defines the middle school education level and analyzes the system of geography curriculum in both countries. In particular, the structure, content, curriculum definition and individual educational plans are analyzed in detail. At the end of the thesis, the identified information are compared and the main similarities and differences are outlined. Necessary part of the work is the translation of Colorado's educational standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
De Wolfova O.pdfPosudek oponenta práce936,58 kBAdobe PDFView/Open
De Wolfova V.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
De Wolfova P.pdfPrůběh obhajoby práce158,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.