Title: Změny ve využívání ploch za posledních 15 let v katastrálním území Štěnovice
Other Titles: Changes in land use over the last 15 years in the cadastral area of Štěnovice
Authors: Tomrdlová, Klára
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32403
Keywords: katastrální území;suburbanizace;štěnovice;využití ploch;změny
Keywords in different language: cadastral area;suburbanization;štěnovice;land use;changes
Abstract: Tato práce se zabývá změnami ve využívání ploch vybraného katastrálního území Štěnovice. Hlavním cílem práce je zjistit, jak výrazné bylo rozšíření obytných zón, průmyslových objektů a areálů do volné krajiny na úkor orné půdy a jak se změnilo využití dalších ploch za posledních 15 let v katastrálním území Štěnovice. Cílů bylo dosaženo pomocí softwaru ArcGIS, kde byly zpracovány výsledné mapy. Potřebná data byla získána z Geoportálu ČÚZK a další byla použita z volně dostupných zdrojů.
Abstract in different language: This thesis deals with changes in utilization of selected cadastral areas Štěnovice. The main aim of the thesis is to determine the significance of the expansion of the residential areas, industrial buildings and compounds into the free landscape at the expanse of arable land. The changes in utilization of other areas within the last 15 years in cadastral area of Štěnovice were also determined. The aims were achieved using ArcGIS software which processed the resulting maps. The data necessary for this thesis were gained from Geoportal ČÚZK and other freely available sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomrdlova_Klara.pdfPlný text práce12,74 MBAdobe PDFView/Open
Tomrdlova V.pdfPosudek vedoucího práce482,07 kBAdobe PDFView/Open
Tomrdlova O.pdfPosudek oponenta práce933,37 kBAdobe PDFView/Open
Tomrdlova P.pdfPrůběh obhajoby práce154,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.