Title: Využití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupni
Other Titles: Using craft activities in Maths classes at primary schools
Authors: Kotková, Pavlína
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32432
Keywords: integrace výuky;pracovní činnosti;matematické pomůcky;výrobky;základní škola;1. stupeň;matematika;pracovní činnosti v matematice
Keywords in different language: crafts;products;primary education;primary school;mathematics;crafts in teaching mathematics
Abstract: Diplomová práce pojednává o využití pracovních činností v hodinách matematiky. Dále také o realizaci konkrétních výukových pomůcek v pracovních činnostech a jejich aplikaci ve vyučovacích hodinách matematiky. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou část, kde se zabývám vymezením základních termínů v oblasti Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, komplexní shrnutí týkající se teorie pracovních činností a také zmínění hlavních druhů metod práce a forem výuky. V praktické části jsem se již zabývala zhotovením konkrétních pomůcek či výrobků, které jsem poté společně s žáky využila v praxi. Jako nezbytnou součást praktické části považuji také celkovou analýzu vždy konkrétní činnosti jak z hlediska pracovních činností, tak z hlediska vyučování matematiky.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on use of Crafts in teaching Mathematics. It is also about making acutall products and implementig them into Mathematics classes. The thesis is divided into two parts. Theoretical part provides explenation of basic terminology realted to Czech national curriculum for primary education, description of theory of Crafts and basic methods and forms of teaching. Second part is practical. There is description of actuall products which were used in teaching Mathematics. Second part provides analysis of each activity in terms of teaching Crafts and also in terms of teaching Mathematics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - kotkova_.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
OP - Kotkova - Pracovni cinnosti ve vyuce M.pdfPosudek oponenta práce168 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Kotkova625.pdfPosudek vedoucího práce977,7 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kotkova651.pdfPrůběh obhajoby práce457,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.