Title: Mimořádný lidový soud v Plzni a jeho agenda
Other Titles: The Extraordinary People´s Court in Pilsen and his agenda
Authors: Povýšilová, Petra
Advisor: Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32457
Keywords: druhá světová válka;norimberský proces;retribuce;dekrety prezidenta republiky;mimořádný lidový soud v plzni
Keywords in different language: world war ii;nuremberg trials;retribution;decrees of the president of the republic;the extraordinary people´s court in pilsen
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo podat stručný, ale zároveň komplexní přehled o historických událostech vedoucích ke vzniku Mimořádného lidového soudu v Plzni. O jeho personálním složení, činnosti a rozsudcích, které během své činnosti v letech 1945-1947 vydal.
Abstract in different language: The aim of my thesis was to present a brief, but at the same time comprehensive, overview of the historical events leading to the establishment of the Extraordinary People's Court in Pilsen, and to outline the composition, activities and judgments issued by this court in the course of period 1945-1947.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mimoradny lidovy soud v Plzni a jeho agenda-Povysilova Petra.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
DP - Povysilova Petra.pdfPosudek vedoucího práce64,17 kBAdobe PDFView/Open
OP - Povysilova Petra.pdfPosudek oponenta práce65,32 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Povysilova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce44,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.