Title: Vyšívané pasivní elektronické součástky
Other Titles: Embroidered passive electronic components
Authors: Kovářík, Martin
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32465
Keywords: elektricky vodivé textilie;chytré textilie;textilní substráty;elektricky vodivá vlákna;pasivní součástky;rezistor;induktor;kapacitor;planární technologie;vyšívání;testování;měření
Keywords in different language: electrically conductive textiles;smart textiles;textile substrates;electrically conductive fibers;passive components;resistor;inductor;capacitor;planar technology;embroidering;testing;measuring
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na problematiku vyšívaných pasivních elektronických součástek. Je zde uveden přehled technologií pro tvorbu vodivých motivů na textilních substrátech. Nejdůležitější částí práce je návrh, realizace a charakterizace testovacích vzorků vyšitých pasivních elektronických součástek na textilním substrátu pomocí vodivých nití. Naměřené elektrické parametry těchto realizovaných vzorků jsou porovnány s teoretickými výpočty a s testovacími vzorky realizovanými na deskách plošných spojů pomocí fotolitografie.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the issue of the embroidered passive electronic components. Here is an overview of technologies, which are used for creating the conductive designs on the textile substrates. The most important part of the thesis is the realization of the test samples for embroidered passive electronic components on textile substrates. The measured electrical parameters of these samples are compared with the theoretical calculations, and also with the another samples which are made on the printed circuit boards by means of photolithography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kovarik_Martin_E14N0017P.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFView/Open
070931_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,87 kBAdobe PDFView/Open
070931_oponent.pdfPosudek oponenta práce425,03 kBAdobe PDFView/Open
070931_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.