Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtudlarová, Lucie
dc.contributor.refereeSoukup Radek, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:30Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:19:30Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-15
dc.identifier75026
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32468
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci materiálového toku ve výrobním podniku. V teorii jsou popsané metody pro optimalizaci procesů. Praktická část byla provedena ve společnosti BRUSH SEM s.r.o.. Vlastní práce uvádí optimalizace materiálového toku ze skladu na montáž. Při optimalizacích se vycházelo z metod popsaných v teoretické části. Postupně jsou rozepsány optimalizace procesu a jejich ekonomické vyhodnocení. V poslední části jsou uvedené možné budoucí optimalizace.cs
dc.format43 s., 10 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkaizencs
dc.subjectkanbancs
dc.subjectmetoda 5scs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectpdcacs
dc.subjectnávratnostcs
dc.titleAnalýza a optimalizace materiálového toku ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis and optimization of material flow in an industrial companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master theses is focused to the optimization of the material flow in the production company. Methods for optimizing processes are described in the theoretical part. The practical part was made in BRUSH SEM s.r.o .. The practical part describes the optimization of the material flow from the warehouse to construction. The optimizations were based on the methods described in the theoretical part. Process optimization and economic evaluation are described. The final part is focused to possible future optimizations.en
dc.subject.translatedkaizenen
dc.subject.translatedkanbanen
dc.subject.translated5sen
dc.subject.translatedoptimalizationen
dc.subject.translatedpdcaen
dc.subject.translatedwasteen
dc.subject.translatedreturn on investmenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2018_studlarova.pdfPlný text práce4,25 MBAdobe PDFView/Open
075026_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,44 kBAdobe PDFView/Open
075026_oponent.pdfPosudek oponenta práce473,95 kBAdobe PDFView/Open
075026_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.