Title: Aplikace metodik štíhlé výroby v elektrotechnické firmě
Other Titles: Application of Lean Manufacturing in an Electrical Engineering Company
Authors: Pena, Marek
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32469
Keywords: pdca;kaizen;štíhlá výroba;optimalizace;5s;proces;generátor
Keywords in different language: pdca;kaizen;lean manufacturing;optimisation;5s;process;generator
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na aplikaci metodik štíhlé výroby v konkrétní elektrotechnické společnosti. Jedná se tedy o využití metod používaných k optimalizaci procesů přímo v praxi. V úvodních dvou částech jsou popsány metody využívané ve firmě BRUSH, historie této firmy a výrobní portfolio. Ve třetí části je řešen reálný problém ve společnosti a následná optimalizace. Výstupem a závěrečnou částí je zhodnocení a vyčíslení nákladů, přínosů a celkový zisk.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the application of lean manufacturing methods in a particural electrical engineering company. These involve the methods used to optimise processes directly in practice. The first two parts describe the methods used by BRUSH, the history of this company and the product portfolio. The third part deals with the real problem in the company and the follow-up optimisation. The output of this thesis and its final section are the evaluation and quantification of costs, benefits and overall profit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aplikace metodik stihle vyroby v elektrotechnicke firme_PENA.pdfPlný text práce10,32 MBAdobe PDFView/Open
075027_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,49 kBAdobe PDFView/Open
075027_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,78 kBAdobe PDFView/Open
075027_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.