Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠvehla, Michal
dc.contributor.refereeŘeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:32Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:19:32Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-24
dc.identifier75035
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32476
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na modelování procesů v elektrotechnickém podniku Rohde &Schwarz a jejich analýzu. V teoretickém rozboru práce jsou vysvětleny pojmy procesní analýzy, reengineeringu procesů a jejich optimalizace. Další část práce je věnována standardům pro modelování a samotným modelovacím metodám a porovnání jejich výhod a nevýhod. Následuje praktická část práce, která se zaobírá podnikem Rohde & Schwarz, konkrétně jedna specifická linka koncové výroby vyrábějící špičkový měřicí přístroj. Výstupem této práce je poslední část poskytující doporučení pro praxi, která vychází z případové studie.cs
dc.format72 s. (102 279 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocescs
dc.subjectmodelování procesůcs
dc.subjectpodnikový procescs
dc.subjectmodelovací nástrojecs
dc.subjectelektrotechnický průmyslcs
dc.subjectvýrobní podnikcs
dc.titleModelování vybraných podnikových procesůcs
dc.title.alternativeModelling of selected business processesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on modeling of processes in the Rohde & Schwarz electrical engineering company and their analysis. The theoretical analysis of the thesis explains the concepts of process analysis, process reengineering and their optimization. The next part is devoted to the modeling standards and methods with comparison of their adnvantages and disadvantages. The following practical part is about Rohde & Schwarz company, specifically with one specific end-production line producing a top of the line measuring device. The output of this work is the last part providing recommendations for practice base on a case study.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedprocess modelingen
dc.subject.translatedbusiness processen
dc.subject.translatedmodeling toolsen
dc.subject.translatedelectrotechnical industryen
dc.subject.translatedmanufacturing enterpriseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Svehla Michal Rohde Schwarz final.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
075035_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,44 kBAdobe PDFView/Open
075035_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,89 kBAdobe PDFView/Open
Svehla_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce114,88 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.