Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVik Robert, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKořínek, Radim
dc.contributor.refereeŠtulík Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:34Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:19:34Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-24
dc.identifier75046
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32484
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá uhlíkovými elektrodovými materiály, vhodnými pro superkondenzátory. V práci je popsán postup přípravy aktivovaných uhlíkových materiálů z recyklovaných odpadních pneumatik a postup přípravy laboratorních elektrochemických kondenzátorů z těchto materiálů. Další část práce popisuje metody vhodné pro vyhodnocování elektrických vlastností elektrochemických kondenzátorů. Poslední část je zaměřena na vyhodnocení výsledků z měření a porovnání námi získaného materiálu s komerčním aktivovaným uhlíkem. Výsledky práce poukazují na perspektivu aktivace recyklovaného uhlíku za pomoci hydroxidu draselného, kde bylo při námi zvoleném postupu dosaženo průměrné měrné kapacity 5,84 F.g-1. U superkondenzátorů s uhlíkovým materiálem získaným touto cestou bylo dosaženo řádově stejných kapacit jako při použití komerčního aktivovaného uhlíku.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsuperkondenzátorcs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectodpadní pneumatikacs
dc.subjectaktivacecs
dc.subjectaktivovaný uhlíkcs
dc.subjecthydroxid draselnýcs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectekvivalentní sériový odporcs
dc.subjectsvodový proudcs
dc.subjectsamovybíjenícs
dc.subjectcyklická voltametriecs
dc.titlePoužití recyklovaného uhlíkového materiálu pro konstrukci kapacitorůcs
dc.title.alternativeApplication of recycled carbon material for the construction of capacitorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis Master´s thesis is occupied with the carbon electrode materials that are suitable for supercapacitors. In the thesis, there are described a procedure in preparation of the activated carbon materials from recycled wasted tyres and a procedure in preparation of the laboratory electrochemical capacitors from these materials. The other part of the thesis contains a description of methods suitable for evaluation of the electrical properties of the electrochemical capacitors. The final part of the thesis is focused on the evaluation of results of measurement and on comparison of the obtained material with the commercial activated carbon. The results of the work point out a perspective of activation of a recycled carbon using potassium hydroxide where the average specific capacity of 5,84 F.g-1 was reached. For the supercapacitors with the carbon material obtained this way, it was reached approximately the same capacities while using commercial activated carbon.en
dc.subject.translatedsupercapacitoren
dc.subject.translatedrecyclingen
dc.subject.translatedwaste tireen
dc.subject.translatedactivationen
dc.subject.translatedactivated carbonen
dc.subject.translatedpottasium hydroxideen
dc.subject.translatedcapacityen
dc.subject.translatedequivalent serial resistanceen
dc.subject.translatedleakage currenten
dc.subject.translatedselfdischargeen
dc.subject.translatedcyclic voltametryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pouziti recyklovaneho uhlikoveho materialu pro konstrukci kapacitoru.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFView/Open
075046_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,63 kBAdobe PDFView/Open
075046_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,51 kBAdobe PDFView/Open
075046_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.