Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorOpava, Martin
dc.contributor.refereeMüllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:35Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:19:35Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-23
dc.identifier75049
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32486
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku stanovování nejistot měření v laboratoři elektromagnetické kompatibility s ohledem na měření vyzařovaných emisí, které jsou prováděny v částečně bezodrazové komoře na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je podrobně popsána řešená problematika a všechny její části potřebné k realizaci praktické části. V praktické části byly stanoveny nejistoty měření pro dané měřicí řetězce. Aby bylo možné tyto nejistoty spočítat, byla provedena měření útlumu používaných koaxiálních kabelů a měření útlumu zkušebního stanoviště (částečně bezodrazové komory).cs
dc.format85 s. (72 755 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektromagnetická kompatibilitacs
dc.subjectnejistota měřenícs
dc.subjectnejistota typu acs
dc.subjectnejistota typu bcs
dc.subjectkombinovaná nejistotacs
dc.subjectrozšířená nejistotacs
dc.subjectnejistota ostatních vlivůcs
dc.subjectútlumcs
dc.subjectmetrologiecs
dc.subjectchyba měřenícs
dc.titleStanovení nejistot měření v laboratoři elektromagnetické kompatibilitycs
dc.title.alternativeDetermination of measurement uncertainties in EMC laboratoryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted diploma thesis is focused on the issue of determination of measurement uncertainties in the laboratory of electromagnetic compatibility with respect to the measurement of radiated emission performed in an semi-anechoic chamber at the Faculty of electrical Engineering University of West Bohemia. This thesis consists of a theoretical and practical part. In the theoretical part the problematics solved and all their parts necessary for realization of the practical part are described in detail. In the practical part, measurement uncertainties were determined for the given measuring chains. In order to compute these uncertainties, measurement of the attenuation of the coaxial cables used and measurement of the attenuation of the test site (semi-anechoic chamber) were performed.en
dc.subject.translatedelectromagnetic compatibilityen
dc.subject.translatedmeasurement uncertaintyen
dc.subject.translateduncertainty type aen
dc.subject.translateduncertainty type ben
dc.subject.translatedcombined uncertaintyen
dc.subject.translatedextended uncertaintyen
dc.subject.translateduncertainty of other influencesen
dc.subject.translatedattenuationen
dc.subject.translatedmetrologyen
dc.subject.translatedmeasurement erroren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opava_DP.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
075049_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,28 kBAdobe PDFView/Open
075049_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,01 kBAdobe PDFView/Open
075049_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce232,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.