Title: Zeštíhlení výrobních procesů v podniku s elektrotechnickou výrobou
Other Titles: Lean production process in a company with electrotechnical production
Authors: Špiroch, Marek
Advisor: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32492
Keywords: štíhlá výroba;proces;podnik;kaizen;metoda 5s;pdca;kanban;just in time
Keywords in different language: lean manufacturing;process;enterprise;kaizen;5s method;pdca;kanban;just in time
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku štíhlého řízení (lean management). V úvodu práce jsou popsány jednotlivé metody, které jsou následně použity v podniku s elektrotechnickou výrobou. V další kapitole je zhodnocena stávající firemní kultura, jsou stanoveny cíle a kroky pro její změnu. V závěru jsou kriticky zhodnocené jednotlivé kroky navrhovaných opatření.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on lean management. At the beginning of the thesis are described individual methods, which are subsequently used in the company with electro technical production. In the next chapter the existing corporate culture is assessed. The goals and next steps for process optimization in company manufacturing lines are proposed. Finally, the individual steps of the proposed measures are critically assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Spiroch Marek.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
075056_oponent.pdfPosudek oponenta práce397,44 kBAdobe PDFView/Open
075056_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,44 kBAdobe PDFView/Open
Spiroch_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce115,28 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.