Title: Zlepšování procesů ve výrobním podniku
Other Titles: Process Improvement in a Manufacturing Company
Authors: Kouba, Ondřej
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32493
Keywords: výroba;optimalizace;metody;nástroje;štíhlá výroba;mapování hodnotového toku;měření spotřeby času;plýtvání;layout;ergonomie
Keywords in different language: production;optimization;methods;tools;lean production;value stream mapping;time consumption measurement;waste;layout;ergonomics
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšení procesů ve výrobním podniku. Teoretická část se zabývá výrobou, jejím členěním a řízením. Dále popisuje metody a nástroje využívané při optimalizaci výrobních procesů. V praktické části je popsaná analýza výroby z pohledu mapování hodnotového toku a měření spotřeby času. Na základě výsledků analýzy je navržen nový layout střediska, který je zaměřen na úsporu plochy, eliminaci plýtvání a optimalizaci pracovišť. Nakonec je popsáno zhodnocení očekávaného přínosu navržených opatření.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on process improvement in production company. The theoretical part deals with production, its phases and management. Furthermore, methods and tools used during the optimization process are described. The practical part consists of analysis of the production from the point of view of value stream mapping and time consumption measurement. Based on the results of the analysis, a new layout of the manufacturing area is presented, which focuses on space saving, elimination of waste and optimization of workplaces. Evaluation of the expected benefits originating from the proposed improvement is the last part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zlepsovani procesu ve vyrobnim podniku_Ondrej Kouba.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
075057_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,28 kBAdobe PDFView/Open
075057_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,77 kBAdobe PDFView/Open
075057_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.