Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorNováková, Jana
dc.contributor.refereeKoláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:57Z-
dc.date.available2018-6-8
dc.date.available2019-03-15T10:19:57Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-7-31
dc.identifier77521
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32531
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rolí humoru ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka. Účelem práce je popsat humor obecně, jeho vývoj, typy, účinky, atd. Poté se soustředíme na humor ve výuce francouzského jazyka, historii výzkumů a zkoumáme použití humoru ve třídě studentů francouzštiny. V praktické části autor vyhledává humorné prvky v učebnicích francouzského jazyka a vytváří pedagogické listy, které popisují průběh aktivity rozvíjející konkrétní jazykovou kompetenci.cs
dc.format102 s. (138 504 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthumorcs
dc.subjectvývoj humorucs
dc.subjecttypy humorucs
dc.subjectúčinky humorucs
dc.subjectučebnice francouzštinycs
dc.subjectpedagogické listycs
dc.subjectjazykové kompetencecs
dc.titleRole humoru ve výuce francouzského jazykacs
dc.title.alternativeThe role of humour at the lessons of Frenchen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the role of humor in the teaching of French as a foreign language. The purpose of the work is to describe humor in general, its development, types, effects, etc. Then we focus on humor in French language teaching, research history, and explore the use of humor in the French classroom. In the practical part, the author searches for humorous elements in French language textbooks and creates pedagogical files describing the activity that develops a specific language competence.en
dc.subject.translatedhumoren
dc.subject.translatedhumor developmenten
dc.subject.translatedhumor typesen
dc.subject.translatedeffects of humoren
dc.subject.translatedfrench textbooksen
dc.subject.translatedpedagogical filesen
dc.subject.translatedlinguistic competenciesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_novakoj.pdfPlný text práce7,11 MBAdobe PDFView/Open
Novakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce247,43 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce868,96 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce686,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.