Title: Role humoru ve výuce francouzského jazyka
Other Titles: The role of humour at the lessons of French
Authors: Nováková, Jana
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32531
Keywords: humor;vývoj humoru;typy humoru;účinky humoru;učebnice francouzštiny;pedagogické listy;jazykové kompetence
Keywords in different language: humor;humor development;humor types;effects of humor;french textbooks;pedagogical files;linguistic competencies
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rolí humoru ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka. Účelem práce je popsat humor obecně, jeho vývoj, typy, účinky, atd. Poté se soustředíme na humor ve výuce francouzského jazyka, historii výzkumů a zkoumáme použití humoru ve třídě studentů francouzštiny. V praktické části autor vyhledává humorné prvky v učebnicích francouzského jazyka a vytváří pedagogické listy, které popisují průběh aktivity rozvíjející konkrétní jazykovou kompetenci.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the role of humor in the teaching of French as a foreign language. The purpose of the work is to describe humor in general, its development, types, effects, etc. Then we focus on humor in French language teaching, research history, and explore the use of humor in the French classroom. In the practical part, the author searches for humorous elements in French language textbooks and creates pedagogical files describing the activity that develops a specific language competence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_novakoj.pdfPlný text práce7,11 MBAdobe PDFView/Open
Novakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce247,43 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce868,96 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce686,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.