Title: Podpora podnikání a možnosti jejího využití pro malé a střední podniky
Other Titles: Entrepreneurship Support and Its Potential Use for Small and Medium Enterprises
Authors: Klailová, Kateřina
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Machová Kristýna, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32556
Keywords: malé a střední podniky;podpora podnikání;dotace;projekt
Keywords in different language: small and medium enterprises;entrepreneurship support;subsidy;project
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku podpory podnikání a možnosti jejího využití pro malé a střední podniky. Teoretická část nejprve definuje malé a střední podniky, popisuje jejich význam, výhody a nevýhody. Dále obsahuje možnosti podpory podnikání a její poskytovatele, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin. Přiblížena je zde koncepce podpory podnikání v České republice a programové období 2014-2020. Praktická část se zaměřuje na společnost ASTRO KOVO PLZEŇ, s. r. o., působící ve strojírenském odvětví. Obsahuje představení vybraného podnikatelského subjektu a přibližuje jeho okolí. Dále zhodnocuje využívání podpory podnikání společností do současnosti. V závěru práce je navržena možnost dalšího využití programu podpory, která popisuje realizaci projektu ve vybraném programu, a jsou popsány její přínosy.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on entrepreneurship support and its potential use for small and medium enterprises. The theoretical part firstly defines small and medium enterprises and describes its meaning and its advatages and disadvatages. It also contains possibility of entrepreneurship support and its providers which are divided into four groups. The thesis includes the concept of entrepreneurship support in the Czech Republic and the programming period 2014-2020. The practical part is focused on the comapny ASTRO KOVO PLZEŇ, s. r. o., which is operating in the engineering sector. It contains an introduction of the selected business entity and describes its surroundings. Furthermore there is a evaluation of the use of the entrepreneurship support to the present. At the end of the thesis an another use of the support program is proposed which describes the implementation of the project in the selected program and its benefits are described here in this final part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klailova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
BP-Klailova-VP.pdfPosudek vedoucího práce610,14 kBAdobe PDFView/Open
BP-Klailova-OP.pdfPosudek oponenta práce589,38 kBAdobe PDFView/Open
Klailova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce170,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.