Title: Organizace soudnictví ve 2. pol. 19. století
Other Titles: The judicial system in the second half of the 19th century
Authors: Havrda, Pavel
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3258
Keywords: soudnictví;rok 1848;trestní a speciální soudnictví;personální obsazení soudů
Keywords in different language: judiciary;year 1848;civil and criminal judiciary;personnel staff
Abstract: Cílem této práce je popsat vývoj soudnictví tak, jak se vyvíjelo od 2. poloviny 19. století na území rakouské monarchie, tedy i na území dnešního českého státu. Snažil jsem se chronologicky popsat vývoj soudnictví od roku 1848 a popsat činnost osob, které se na výkonu soudnictví podíleli.
Abstract in different language: This theses focus on development of judicial system in the second half of the 19th century. After defining the concept of judiciary I deal with the legal form until 1867 and after this year. The historic landmark is the year 1848, which was the beginning of big changes not just in the judicial system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace soudnictvi ve 2. polovine 19. stoleti.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
DP - Havrda P..pdfPosudek vedoucího práce46,2 kBAdobe PDFView/Open
OP - Havrda P..pdfPosudek oponenta práce48,62 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Havrda P..pdfPrůběh obhajoby práce60,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.