Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
dc.contributor.authorDrtinová, Tereza
dc.contributor.refereeIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:17Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:20:17Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier75152
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32588
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o teorii řízení projektů od definování základních pojmů až po způsoby plánování projektu. Je zaměřena na trojimperativ, plánování času, zdrojů, nákladů a řízení rizik projektu. Cílem mé práce je analyzovat konkrétní projekt ve firmě Eissmann Group Automotive. Konkrétnímu projektu se věnuju v praktické části, kterou následně porovnávám s poznatky z části teoretické. Zároveň je cílem práce navrhnout opatření, které by v budoucnu u podobných projektů mohlo předcházet problému, který se v případě tohoto konkrétního projektu vyskytl. Výsledným řešením je doporučení pro postup řízení rizik u budoucích projektů, konkrétně zapojit do řízení rizik i dodavatele výrobního nářadí, provádět zasedání metodou brainstormingu, použít analýzu FMEA a HAZOP. Návrh by mohl problému u budoucích projektů předcházet, tudíž cíle mé práce byly naplněny.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectpláncs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjecttrojimperativcs
dc.titleProjekt a jeho pláncs
dc.title.alternativeProject and its planen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor Thesis explores the theory of project management including explanation of the basic terms and explaining the methods of planning. The focus is set on the triple constraint of the project, time scheduling, resource planning, financial planning and project risk management. The goal of the Bachelor Thesis is to analyze specific project inside Eissmann Group Automotive organization. The data for this project are analyzed in the practical part and then are compared to the knowledge from the theoretical part. The second goal of my thesis is to find a solution which could prevent a specific problem from happening in the future projects in this organization. I proposed to invite the provider of manufacturing tools to brainstorming-meeting to identify all risks with use of FMEA and HAZOP methods. This solution could prevent the problem from happening in the future projects, therefore the main aim of my thesis was achieved.en
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedplanen
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedtriple constrainten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K15B0343P_Drtinova_Tereza.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFView/Open
BP-Drtinova-VP.pdfPosudek vedoucího práce595,41 kBAdobe PDFView/Open
BP-Drtinova-OP.pdfPosudek oponenta práce677,29 kBAdobe PDFView/Open
Drtinova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce180,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.