Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Drtinová, Tereza
Advisor: Čížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32588
Keywords: projekt;plán;projektový management;trojimperativ
Keywords in different language: project;plan;project management;triple constraint
Abstract: Bakalářská práce pojednává o teorii řízení projektů od definování základních pojmů až po způsoby plánování projektu. Je zaměřena na trojimperativ, plánování času, zdrojů, nákladů a řízení rizik projektu. Cílem mé práce je analyzovat konkrétní projekt ve firmě Eissmann Group Automotive. Konkrétnímu projektu se věnuju v praktické části, kterou následně porovnávám s poznatky z části teoretické. Zároveň je cílem práce navrhnout opatření, které by v budoucnu u podobných projektů mohlo předcházet problému, který se v případě tohoto konkrétního projektu vyskytl. Výsledným řešením je doporučení pro postup řízení rizik u budoucích projektů, konkrétně zapojit do řízení rizik i dodavatele výrobního nářadí, provádět zasedání metodou brainstormingu, použít analýzu FMEA a HAZOP. Návrh by mohl problému u budoucích projektů předcházet, tudíž cíle mé práce byly naplněny.
Abstract in different language: Bachelor Thesis explores the theory of project management including explanation of the basic terms and explaining the methods of planning. The focus is set on the triple constraint of the project, time scheduling, resource planning, financial planning and project risk management. The goal of the Bachelor Thesis is to analyze specific project inside Eissmann Group Automotive organization. The data for this project are analyzed in the practical part and then are compared to the knowledge from the theoretical part. The second goal of my thesis is to find a solution which could prevent a specific problem from happening in the future projects in this organization. I proposed to invite the provider of manufacturing tools to brainstorming-meeting to identify all risks with use of FMEA and HAZOP methods. This solution could prevent the problem from happening in the future projects, therefore the main aim of my thesis was achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K15B0343P_Drtinova_Tereza.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFView/Open
BP-Drtinova-VP.pdfPosudek vedoucího práce595,41 kBAdobe PDFView/Open
BP-Drtinova-OP.pdfPosudek oponenta práce677,29 kBAdobe PDFView/Open
Drtinova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce180,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.