Title: Počátky recepce římského práva, škola glosátorů a její hlavní představitelé
Other Titles: The beginning of the reception of Roman law, school of glossarists and main representatives
Authors: Ježková, Renata
Advisor: Černý, Miroslav
Referee: Dostalík, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3259
Keywords: recepce;středověká vzdělanost;škola glosátorů;Univerzita Karlova;středověký právník
Keywords in different language: reception of roman law;medieval education;school glossarist;Charles university;medieval lawyers
Abstract: Práce se zaměřuje na recepci římského práva ve středověku. Dále se zaměřuje na pojem středověké vzdělanosti. Pojednává o škole glosátorů, jejím vzniku, zakladateli a dalších představitelech, středověkém právníkovi Kuneši z Třebovle a profesoru římského práva Miroslavu Boháčkovi.
Abstract in different language: The work focuses on the reception of Roman law in medieval times. It focuses on the medieval concept of education. It discusses the school glossarist, its origin, founders and other representatives, from the medieval lawyer Kuneš z Třebovle and professor of Roman law Miroslav Boháček.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jezkova.pdfPlný text práce677,35 kBAdobe PDFView/Open
DP - Jezkova R..pdfPosudek vedoucího práce59,22 kBAdobe PDFView/Open
OP - Jezkova R..pdfPosudek oponenta práce71,48 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Jezkova R..pdfPrůběh obhajoby práce111,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.