Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHavlíčková, Barbora
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2018-2-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:31Z-
dc.date.available2017-7-3
dc.date.available2019-03-15T10:20:31Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-1-5
dc.identifier72139
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32625-
dc.description.abstractCílem této práce je především se podrobně seznámit s vývojem konstrukčních systémů panelových soustav, které byly stavěny na území Československa v letech 1953 až 1992. Dále s jejich vadami a poruchami, které vznikaly a vznikají zejména nedostačujícími tepelně technickými vlastnostmi. Na základě tohoto zjištění jsou provedeny výpočty za pomoci programů TEPLO 2010, AREA 2010 a následně vytvořen návrh koncepce zateplení konkrétního panelového bytového domu typu PS 69. Výkresová část je vytvořena v programu ArchiCAD 16.cs
dc.format73 s., 51 s., 82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpanelový systémcs
dc.subjecttepelně technické požadavkycs
dc.subjectvadacs
dc.subjectporuchacs
dc.subjectsystém eticscs
dc.titleEnergetická a konstrukční koncepce pro zateplovací systémcs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to get acquainted in detail with the development of panel system buildings which were built in Czechoslovakia in 1953 and 1992. There is also a description of their defects and malfunctions that originated and originates mainly from inadequate heat and technical characteristics. Based on Findings proposition, the calculations are created with the help of programs HEAT 2010 AREA 2010 and subsequently developed a draft concept of thermal insulation for particular block of flats type PS 69. The drawings are created in ArchiCAD 16.en
dc.subject.translatedpanel systemsen
dc.subject.translatedthermal technical requirementsen
dc.subject.translateddefecten
dc.subject.translatedfailureen
dc.subject.translatedeticsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Havlickova.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce290,35 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce253,63 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce210,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.