Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoháč František, Ing.
dc.contributor.authorHabruň, Marek
dc.contributor.refereeKesl Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-2-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:36Z-
dc.date.available2017-7-3
dc.date.available2019-03-15T10:20:36Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-1-5
dc.identifier75462
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32630
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je příprava stavebně technologického projektu, technologických postupů, zpracování plánu organizace výstavby, rozpočtu s výkazem výměr a harmonogramu výstavby ve variantním řešení projektu bytového domu Bartoška ve Zlíně a následná analýza variant využití materiálu a strojů. Rozdíly mezi řešeními spočívají jednak ve třech různých typech stropů, konkrétně monolitické křížem pnuté desky, stropů z desek typu Filigrán a ze stropních panelů SPIROLL. Dále "varianta A" má nosný systém z keramických tvarovek, zatímco systémy "varianty B" jsou tvořeny železobetonovým PREFA skeletem. Další rozdíly jsou v nasazení více stavebních výtahů u "varianty B1" a nasazení více stavebních jeřábů u "varianty B2".cs
dc.format122 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectbytový dům zlíncs
dc.subjecttechnologie prováděnícs
dc.subjectplán organizace výstavbycs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectvariantycs
dc.subjectpanely spirollcs
dc.subjectmonolitická křížem pnutá deskacs
dc.subjectdesky typu filigráncs
dc.subjectkeramické tvarovkycs
dc.subjectprefa skeletcs
dc.titleStavebně technologický projekt - bytový dům Zlín, Bartošova čtvrťcs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe subject of this thesis is a preparation of a technological process, elaboration of a plan of organization of construction, a budget and a schedule of construction in variant solutions of "Bartoška" apartment building in city Zlín followed by an analysis of variants encoutering using different materials and construction machinery. Basic differences repose upon three distinct types of ceilings particulary in monolitic cross-wedge board, Filigran boards and ceiling panels SPIROLL. Furthermore the "A variant" has a bearing system made of ceramic fittings while in "variant B" are systems made of reinforced concrete PREFA skelet. Onward differences are in the deployment of more construction lifts for "B1 variant" or in the setting of more construction cranes at "B2 variant".en
dc.subject.translatednew buildingen
dc.subject.translatedresidential house zlínen
dc.subject.translatedtechnology implementationen
dc.subject.translatedconstruction organization planen
dc.subject.translatedbill of quantitiesen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedconstruction scheduleen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedvariantsen
dc.subject.translatedspiroll panelsen
dc.subject.translatedmonolitic cross-wedge boarden
dc.subject.translatedfiligran boardsen
dc.subject.translatedceramic fittingsen
dc.subject.translatedprefabricated buildingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc.Marek Habrun (s prilohami).pdfPlný text práce16,06 MBAdobe PDFView/Open
Habrun_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,86 kBAdobe PDFView/Open
Habrun_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,5 kBAdobe PDFView/Open
Habrun_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce217 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.