Title: Ekonomická analýza výjezdových stanic Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Authors: Zdražil, David
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32639
Keywords: ekonomická analýza;rozpočet;optimalizace nákladů na výstavbu;lhůta výstavby;konstrukční systémy
Keywords in different language: economic analysis;construction budget;optimization of construction costs;construction period;construction systems
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zpracováním ekonomických analýz dvou výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Analýza se skládá ze zpracování rozpočtových částí a následných optimalizací nákladů na výstavbu. Cílem práce je analýza získaných poznatků a provedení zhodnocení nákladů na výstavbu s použitím cenových soustav ÚRS Praha s přihlédnutím k použitým konstrukčním systémům, stavebním technologiím a ostatním stavebním pracím, které mají vliv na výslednou cenu objektu a dobu jeho výstavby.
Abstract in different language: This thesis deals with an elaboration of economic analysis for two departure stations for Medical Rescue Service in Pilsen Region. The content of the analysis is the processing of construction budget parts and subsequent optimizations of construction costs. The aim of the thesis is to analyze the acquired knowledge and to perform the evaluation of construction costs with using the price systems of ÚRS Praha, taking into account the used construction systems, building technologies and other construction works that affect the final price of the building and its construction time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_zdrazil.pdfPlný text práce35,92 MBAdobe PDFView/Open
Zdrazil_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,46 kBAdobe PDFView/Open
Zdrazil_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,13 kBAdobe PDFView/Open
Zdrazil_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce187,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.