Title: Variantní řešení návrhu střešní konstrukce ČOV - Domažlice s cenovou a technologickou analýzou
Authors: Pavlíček, Michal
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32643
Keywords: pižmo;technologie výměny;čov;ocelový vazník;střešní panely;kingspan;cenové porovnání;rozpočet;výkaz výměr
Keywords in different language: pižmo;replacement technology;čov;steel truss;roof panel;kingspan;price comparison;budget;acreage report
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie a cenovým zhodnocením variant výměny střešní konstrukce na ČOV v Domažlicích. V práci jsou zhodnoceny tři obměny provedení výměny nosné konstrukce střechy i jejího pláště z panelů KINGSPAN. Práce obsahuje návrhy technologií výměny střešní konstrukce za pomocí konstrukce PIŽMO a jejich cenové porovnání. Dále jsou součástí práce rozpočty s výkazy výměr a návrh ocelového příhradového vazníku. Konstrukce byly provedeny za pomoci softwaru FIN EC 2018, podle platných norem ČSN EN. Veškeré rozpočtářské práce byly vypracovány v programu KROS 4 a výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD 2019.
Abstract in different language: This thesis deals with the technology design and price evoluating variants replacement of the roof structure at WWTP (wastewater treatment plant) in Domazlice. There are assessed three options for the replacement supporting roof construction and casing from KINGSPAN panels. Thesis contain suggestion technology replacement of the roof structure using PIZMO construction and price comparison. Included are budgets with reports statements and design of a steel lattice truss. The truss design was performed with help of the FIN EC 2018 and according to the current ČSN EN standards. All budget were done in the KROS 4 program and the drawings were processed in AutoCAD 2019.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace _Michal_Pavlicek.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Pavlicek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,09 kBAdobe PDFView/Open
Pavlicek_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,62 kBAdobe PDFView/Open
Pavlicek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.