Title: "Panoptikum"
Other Titles: "Panopticon"
Authors: Tkachou, Nikadzim
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32652
Keywords: koruna;vláda;mhoho;pyramida;100;jednotka;absolutni;individualita;společnost
Keywords in different language: crown;government;mhoho;pyramid;100;unit;absolute;individuality;society
Abstract: Mým dílem je koruna o průměru 18 cm a výšce také 18 cm. Koruna se skládá ze tří kruhů a vrcholu. Na vrcholu se rozkládá nevelký příběh, jak malá cínová armáda bojuje s okolím. Je kompletně složena z cínových vojáčků vlastní výroby. Mým úkolem bylo, aby vizuálně připomínala klenot ze starověku hrubý tvar, opakující se dekorativní prvky atd. Tato práci ztělesňuje myšlenku pyramidy moci, kde je koruna základním atributem absolutního práva stát se mocným pouze jednomu. Pouze jeden, ten nejvyšší neoddělitelná hmota stovky spájených vojáků, bezejmenných anonymních postav, ztělesnění davu je základem této pyramidy.
Abstract in different language: I am creating a crown of a size 18 x 18 cm. The crown consists of three circles and a top where a small story begins to live. A tiny armies are fighting against everything. The work is completely composed of tin soldiers. My task was to visually create jewel of antiquity that is characterized with rough shape, recurring decorative elements, etc. This work embodies the idea of power pyramid where the crown is the top of it and where the crown becomes the basic attribute of absolute law to be the only powerful one - the highest one - the inseparable mass of hundred of soldiers bonded, nameless anonymous figures, the incarnation of the crowd.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka finalni_Tkachou_Nikadzim.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
Tkachau_v.pdfPosudek vedoucího práce376,09 kBAdobe PDFView/Open
Tkachau_o.pdfPosudek oponenta práce372,96 kBAdobe PDFView/Open
Tkachou.pdfPrůběh obhajoby práce383,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.