Title: Život a dosavadní tvorba Jana Těsnohlídka ml.
Authors: Koryta, Filip
Advisor: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32725
Keywords: těsnohlídek;životopis;poezie;próza;nakladatel;inspirace;jazyková analýza;obsahová analýza;literární kritika;generační výpověď
Keywords in different language: tesnohlidek;curriculum vitae;poetry;prose;publisher;inspiration;linguistic analysis;content analysis;literary critigue;generational testimony
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá dosavadním dílem českého básníka, prozaika a nakladatele Jana Těsnohlídka. Obsahuje jazykovou a obsahovou analýzu čtyř autorových knih. Důležitou součástí práce jsou i detaily ze spisovatelova života, které pomáhají lépe pochopit význam některých děl. V diplomové práci jsou popsány důležité znaky autorova stylu. Informačním zdrojem práce byl sám autor, dále pak literární kritika.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the work of the Czech poet, writer and publisher Jan Těsnohlídek. It contains language and analysis of four author books. An important part of the work is also details of the writer's life which helps to understand the meaning of some works better. The diploma thesis describes important features of the author's style. The source of information was the author himself as well as literary criticism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FILIP KORYTA DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce710,4 kBAdobe PDFView/Open
koryta_stanek.pdfPosudek oponenta práce48,69 kBAdobe PDFView/Open
koryta_zelenkova.pdfPosudek vedoucího práce37,2 kBAdobe PDFView/Open
koryta_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce116,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.