Title: Řečová výchova žáků 1. stupně se zaměřením na mluvený projev
Other Titles: Developement of speaking skills of pupils between 6 - 11 years
Authors: Hrůzová, Lýdie
Advisor: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Referee: Chýlová Helena, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32730
Keywords: aktivity;český jazyk;jazyk;jazyková kultura;komunikace;kultivovanost projevu;mluvený projev;řeč;řečová kultura;řečový projev;spisovné vyjadřování
Keywords in different language: activities;czech language;language;language culture;communication;refinement of speach;spoken language;speach;speach culture;standard language
Abstract: Diplomová práce se zabývá řečovou výchovou dětí na základní škole, jde konkrétně o mluvený projev žáků na prvním stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a předkládá objasnění základních pojmů souvisejících s tímto tématem. Učitel je zde představen jako důležitý vzor v mluveném projevu. Teoretická část též skýtá rozbor RVP ZV se zaměřením na danou problematiku. Druhá část práce uvádí konkrétní aktivity vhodné pro rozvoj dětského mluveného projevu. Tyto aktivity jsou rozdělené do skupin dle rozvíjené složky mluveného projevu. Aktivity jsou komentovány a hodnoceny.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on children's speaking skills development. It is divided into two parts. The first one is theoretical and provides explanation of basic terms related to this topic. There is introduced teacher as an example of a good and quality speaking skills in the theoretical part. The analyse of Czech national curriculum is also included in this part. Second part of this thesis is practical. There is collection of many different activities convenient for children's speaking skills development. The activities are divided into groups according to part of speech which are evolved. These activities are also commented and evaluated after subsuming them in classes. The aim of this diploma thesis is to analyse provided literature and comment fifty actual activities which are to improve children's speaking skills development. The diploma thesis also provides proposal of ten activities which were implemented in classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_L.Hruzova_o.pdfPlný text práce8,51 MBAdobe PDFView/Open
hruzova_malkova.pdfPosudek vedoucího práce37,7 kBAdobe PDFView/Open
hruzova_chylova.pdfPosudek oponenta práce44,49 kBAdobe PDFView/Open
hruzova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce257,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.