Title: Současný sociolekt blogerů a jůtuberů
Other Titles: Current sociolect of bloggers and YouTubers
Authors: Stará, Jana
Advisor: Chýlová Helena, PaedDr. Ph.D.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32735
Keywords: bloger;blogger;jůtuber;youtuber;sociolekt
Keywords in different language: bloger;blogger;youtuber;sociolektism
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce bylo analyzovat sociolekt blogerů a jůtuberů Zásadním úkolem bylo shromáždit dostatečné množství jazykového materiálu (využili jsme excerpci i vlastní sběr). Celá práce je koncipována na dvě části teoretickou a praktickou. Součástí práce je též slovníček sociolektismů, který obsahuje hesla získaná z literatury a z vlastního sběru.
Abstract in different language: The main objective of this Diploma thesis was to analyze the Sociolect of the bloggers and YouTubers.It was therefore a crucial task of collecting a sufficient amount of language material (we used the excerption and our own collection).The entire work is conceived in two parts theoretical and practical. The study includes a sociolectism glossary, which contains a dictionary entries obtained from the literature and private collection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Jana Stara.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
stara_suda.pdfPosudek oponenta práce40 kBAdobe PDFView/Open
stara_chylova.pdfPosudek vedoucího práce33,98 kBAdobe PDFView/Open
stara_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce193,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.