Title: Syntaktická charakteristka textů současné sportovní publicistiky
Other Titles: Syntactical characteristic of the texts in contempory sport journalism
Authors: Komárová, Kateřina
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32746
Keywords: styl;jazykový styl;stylistika;funkční styly;funkční styl publicistický;sportovní publicistika;kvantitativní analýza;kvalitativní analýza
Keywords in different language: style;syntactical analysis;functional styles;sport journalism;quantitative analysis;qualitative analysis
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska práce jsou zde popsány pojmy jako styl, stylistika, publicistický funkční styl a jazyková stránka jeho projevů. Dále je popsán jazykový materiál, který sloužil pro analýzu textů sportovní publicistiky (Plzeňský deník, deník Blesk a magazín FCVP), jsou stanovena kritéria, na základě kterých je provedena syntaktická analýza v excerpovaných textových vzorcích tří výše zmíněných periodik. Analýza je provedena jak kvantitativně, tak kvalitativně. V kapitole Závěry jsou komparovány jevy na základě provedení analýz ve všech třech typech periodik.
Abstract in different language: The diploma thesis is called Syntactical characteristic of the texts in contempory sport journalism and is divided into three parts. The theoretical part describes mainly a journalistic style, syntactic matters of its discourses, chosen sport periodicals (daily press Sport, daily press Blesk, magazine FCVP) and analytical criteria. The second part is a practical chapter which deals with results of syntactic analyses in all three types of periodicals. In the final part of this diploma we compare results of our analyses in three periodicals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP -K.Komarova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
komarova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce40,9 kBAdobe PDFView/Open
komarova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce42,04 kBAdobe PDFView/Open
komarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce182,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.