Title: Návrh řady asynchronních motorů
Other Titles: Design of Induction Machine Series
Authors: Černoch, Michal
Advisor: Šobra Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32755
Keywords: asynchronní stroj;návrh řady asynchronních motorů;elektromagnetický návrh;parametrický model
Keywords in different language: induction machine;design of induction machines series;electromagnetic design;parametric model
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh řady asynchronních motorů s klecí nakrátko, kde je zadaný počet motorů navržen a dimenzován do stanovených řad. Následně je provedeno stanovení parametrů náhradního schématu, které jsou ověřeny v programu RMxprt. Na základě vypočítaných rozměrů jednotlivých motorů, je vytvořen parametrický model asynchronního stroje v programu SolidWorks, který umožňuje změnu jednotlivých rozměrů jednoduchým dosazením do tabulky v programu MS Excel.
Abstract in different language: The thesis is focused on the design of a series of squirrel cage induction motors, where the given number of motors are designed and dimensioned into specified series. After that, equivalent circuit parameters of the machines are verified in RMxprt software. Based on the calculated dimensions of the individual motors, a parametric model of the asynchronous machine is created in SolidWorks software, which allows individual dimension changes using MS Excel table.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Michal Cernoch.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
075091_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,65 kBAdobe PDFView/Open
075091_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,53 kBAdobe PDFView/Open
075091_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.