Title: Optimální vektorové řízení pohonu se synchronním motorem s proměnnou vzduchovou mezerou
Other Titles: Optimal Vector Control of The Drive with Variable Air Gap Synchronous Motor
Authors: Do, Viet Hung
Advisor: Janouš Štěpán, Ing. Ph.D.
Referee: Komrska Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32757
Keywords: synchronní motor;vektorové řízení;reluktanční moment;simulace;vinutý rotor;matlab
Keywords in different language: synchronous machine;vector control;reluctance moment;simulation;wound rotor;matlab
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení vektorového řízení synchronního stroje s proměnou vzduchovou mezerou. Práce obsahuje teoreticky úvod do problematiky, návrh a popis simulačního modelu. Simulační model je vymodelovaný programem Matlab/Simulink a toolbox Plecs. Dále je simulační model přepsán do jazyku C++ a pomocí programu Code Composer Studio implementován do reálného laboratorního prototypu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the solution of the vector control of a synchronous machine with Variable Air Gap. The thesis contains a theoretical introduction to the problem, design and description of a simulation model. The simulation model is modeled by Matlab / Simulink and Plecs toolbox. Next, the simulation model is rewritten into C ++ and implemented with Code Composer Studio into a real laboratory prototype.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Do.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
075094_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,57 kBAdobe PDFView/Open
075094_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,02 kBAdobe PDFView/Open
075094_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.