Title: Stavba demonstračního soustrojí
Other Titles: The Construction of Demonstration Machinery
Authors: Frank, Zdeněk
Advisor: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32760
Keywords: synchronní soustrojí;synchronní stroj;elektromagnetický návrh;konstrukční řešení.
Keywords in different language: electrical engine machinery;synchronous machine;electromagnetical design;constructional solution.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou demonstračního soustrojí tvořeného dvěma synchronními stroji. Součástí práce je elektromagnetický návrh, konstrukční řešení celého stroje a jednotlivých součástí. Cílem této práce je zhotovit funkční soustrojí vhodné pro výukové účely.
Abstract in different language: This master thesis focuses on design and construction of a demonstrational electrical engine machinery consisting of two synchronous electrical machines. The thesis also includes an electromagnetic design, constructional solution of the whole machinery and its individual parts. The purpose of this thesis is to create a functional synchronous machine machinery appropriate for educational purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dp_Z.F_R3_final.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
075098_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,23 kBAdobe PDFView/Open
075098_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,54 kBAdobe PDFView/Open
075098_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.