Title: Výkonový měnič pro aplikace s asynchronním motorem do výkonu 2,5kW
Other Titles: The Power Converter for Applications with Asynchronous Motor with a Output Power up to 2.5kW
Authors: Soukup, Michal
Advisor: Štěpánek Jan, Ing.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32762
Keywords: výkonový měnič;asynchronní motor;tranzistor;vektorové řízení;dimenzování součástek
Keywords in different language: power converter;asynchronous motor;transistor;vector control;component designing
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a konstrukci výkonového měniče pro asynchronní motor s výkonem 1,1 kW. Tento motor pohání stojaté leštící zařízení kovů. V první části se práce zabývá popisem výkonových měničů a výkonových polovodičových součástek. Dále je práce zaměřena na návrh obvodového schéma a výběr součástek. V poslední části se práce zabývá popisem a aplikací řízení motoru.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the design and construction of a power converter for anasynchronous motor with a powerof 1.1 kW. This motor drives a standing metal polishing plant. The first part deals with the description of power transducers and power semiconductor components. Furthermore, the work is focused on the design of circuit diagram and selection of components. In the last part the thesis deals with description and application of motor control.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Soukup_portal.pdfPlný text práce3,93 MBAdobe PDFView/Open
075101_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,09 kBAdobe PDFView/Open
075101_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,91 kBAdobe PDFView/Open
075101_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.