Title: Možnosti výuky biogeografie v zoologických zahradách
Other Titles: Usability of ZOOs for biogeography education
Authors: Kliková, Anna
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32763
Keywords: zoo;savana;zoo plzeň;zoo lipsko;výukové programy biogeografie
Keywords in different language: zoo;savannah;zoo pilsen;zoo leipzig;educational programmes of biogeography
Abstract: Tato diplomová práce obsahuje originální vzdělávací programy pro zoologické zahrady v Plzni a Lipsku pro studenty škol, spolu s výsledky studie, která hodnotí jejich vzdělávací efektivitu. Programy byly navrženy tak, aby obsahovaly informace o savanách v každé zoo a aby zohledňovaly různá důležitá vzdělávací kritéria. Program byl testován v plzeňské zoo se studenty ve věku 13 až 14 let. Aby se zjistila účinnost programů, musely být výuky testovány. K tomu byla zapotřebí jedna třída jako kontrolní skupina, která absolvovala výuku ve třídě, a druhá paralelní třída jako experimentální skupina, která se zúčastnila prohlídky zoo. Účastníci podstoupili pre-test a post-test , jejichž výsledky byly použity pro výpočet zlepšení studentů v obou skupinách. Bylo zjištěno, že průměrné skóre post-testu bylo výrazně vyšší u skupiny, která se zúčastnila návštěvy zoologické zahrady. Skóre v experimentální skupině se zlepšilo o 30,8% ve srovnání s 18,9% zlepšením pro kontrolní skupinu; rozdíl 11,9%. Téměř 40% zlepšení experimentální skupiny lze připsat jejich účasti na návštěvě zoologické zahrady. Práce obsahuje detailní metodickou příručku pro pedagogy nebo průvodce and pracovní oporu s mapami a obrázky.
Abstract in different language: This Master's thesis presents original educational tours of Pilsen and Leipzig zoos for school students, along with the results of a study to assess their educational effectiveness. The programmes have been developed to make full use of the Savannah biomes in each zoo, and have been devised to take into account various important educational criteria. The programme was tested in Pilsen zoo with students aged between 14 and 15 years old. A 2 × 2 repeated measures experiment was designed to assess the impact of the programme on student learning. This entailed dividing a class into a control group, which was taught in the class room, and an experimental group, which participated in the zoo tour. Participants were administered a pre-test (before the zoo trip) and a post-test (after the zoo trip) and results were used to calculate student improvement across the two groups. It was found that mean post-test scores were significantly higher for the group that attended the zoo visit. Scores in the experimental group improved by 30.8%, compared to an 18.9% improvement for the control group; a difference of 11.9%. Almost 38.6% of the experimental group's improvement can be attributed to their participation in the zoo visit. The thesis includes a detailed 'how to' guide for educators and worksheets with pictures and maps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Klikova_DP.pdfPlný text práce5,18 MBAdobe PDFView/Open
Klikova Anna V.pdfPosudek vedoucího práce788,46 kBAdobe PDFView/Open
Klikova Anna O.pdfPosudek oponenta práce956,15 kBAdobe PDFView/Open
Klikova Anna P.pdfPrůběh obhajoby práce148,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.