Title: Biodiverzita rosoloidních hub Plzeňského kraje (západní Čechy)
Other Titles: Biodiversity of jelly fungi in Plzeň Region (West Bohemia)
Authors: Šmíd, David
Advisor: Kout Jiří, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32769
Keywords: rosoloidní houby;plzeňský kraj;průzkum;biodiverzita
Keywords in different language: jelly fungi;pilsen region;research;biodiversity
Abstract: Cílem této diplomové práce byl důkladný mykologický průzkum rosoloidních hub Plzeňského kraje. V období od září 2016 do února 2018 proběhlo celkem 23 vlastních sběrů, byly zrevidovány položky Západočeského muzea v Plzni a položky umístěné v herbáři na CBG v Plzni. Byly sepsány záznamy inventarizačních, bakalářských a diplomových prací. Celkem bylo určeno 26 druhů, z toho 4 druhy uvedené v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky, 3 druhy jako téměř ohrožené (Calocera glossoides, Exidia candida var. cartilaginea a Guepinia helvelloides) a 1 jako kriticky ohrožený (Exidia thuretiana). Tremella globispora je druh s nejasným rozšířením. Byly zaznamenány ekologické nároky určených druhů hub a následně porovnány s odbornou literaturou. Byly zaznamenány nové druhy substrátu u Auricularia auricula-judae (Elaeagnus angustifolia, Laburnum anagyroides a Morus alba). Pro odhalení větší biodiverzity rosoloidních hub bude třeba dalších výzkumů.
Abstract in different language: The aim of this thesis was thorough mycological research of the jelly fungi of Pilsen region. This research was realized since September 2016 until February 2018 and 23 collections were performed, some items of the West Bohemian Museum and of the centre of biology (Faculty of Education) were revised. Some records of research, bachelor and master thesis were writen. There were determined 26 species, 3 near threatened (Calocera glossoides, Exidia candida var. cartilaginea a Guepinia helvelloides) and one critically endangered (Exidia thuretiana) which are written in Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic. Tremella globispora is a species with unclear expansion. There were recorded some ecological requirements which were compared with the literature. There were noticed some new substrate for Auricularia auricula-judae (Elaeagnus angustifolia, Laburnum anagyroides a Morus alba). Exploring the greater biodiversity of jelly fungi will require further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP SMID 2018.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
Smid O.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Smid V.pdfPosudek vedoucího práce750,96 kBAdobe PDFView/Open
Smid P.pdfPrůběh obhajoby práce159,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.