Title: Implementace systému řízení rizik v podniku
Other Titles: The implementation of a risk management system in a company
Authors: Malátová, Ilona
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32776
Keywords: řízení rizik;identifikace rizik;analýza rizik;katalog rizik;implementace systému řízení rizik.
Keywords in different language: risk management;risk identification;risk analysis;risk register;implementation of risk management.
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na návrh a implementaci systému řízení rizik ve společnosti Pletiva Dobrý a Urbánek, s.r.o. První kapitola je věnována představení společnosti Pletiva Dobrý, následuje druhá a třetí kapitola, která obsahuje teoretický základ managementu rizik a uvádí některé nástroje vhodné pro analýzu rizik. Čtvrtá a pátá kapitola je prakticky zaměřena a obsahuje zpracovaný katalog rizik a návrh systému řízení rizik v dané společnosti. Poslední kapitola je věnována zhodnocení navrženého systému a posouzení výhod, které společnosti zavedení systému přinese.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the suggestion and implementation of the risk management system in organization called Pletiva Dobrý and Urbánek, s.r.o. The first chapter is dedicated to the introduction of Pletiva Dobrý. Second and third chapters contains the theoretical basics of risk management and some suitable tools for risk analysis. The fourth and fifth chapters are practically focused on risk register and suggestions to the implementation of risk management system. The last chapter is devoted to evaluating the proposed system and assessing the benefits the system will bring to the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Malatova_Ilona_K15N0024P.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
DP-Malatova-VP.pdfPosudek vedoucího práce800,84 kBAdobe PDFView/Open
DP-Malatova-OP.pdfPosudek oponenta práce561,19 kBAdobe PDFView/Open
Malatova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce176,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.