Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAubrecht Vojtěch, MgA.
dc.contributor.authorŠobrová, Tereza
dc.contributor.refereeJarcovjáková Libuše, Mgr.
dc.date.accepted2018-5-31
dc.date.accessioned2019-03-15T10:22:06Z-
dc.date.available2017-5-31
dc.date.available2019-03-15T10:22:06Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier73873
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32800
dc.description.abstractProč jsem knihu pojmenovala "První kresby"? V mé mysli vyvstala otázka, kterou jsem si položila při pohledu na kresby své dcery. "Kdy člověk dokáže zaznamenat vlastní stopu? Je to v momentě, kdy dokáže prvně uchopit tužku a něco nakreslit, napsat?" A uvědomila jsem si, že se pojem kresba dá použít už mnohem dříve, než když dítě vezme tužku prvně do ruky. Každá žena, která v sobě nosí devět měsíců své dítě, si možná často ani neuvědomuje, že první stopy či kresby každého jednoho z nás si nese matka na svém těle. Každé ženě matce zůstanou ať drobnější či výraznější stopy na těle v podobě strií, prasklinek v kůži, změnou hmotnosti, tvaru těla, jizvami po lékařském zákroku v podobě císařského řezu či nástřihu. Všechny tyto momenty se zapisují do kůže a zanechávají v ní stopu jako tužka na papíře, dokonce vzhled strií může připomínat první čáry dítěte. Ty pak dokreslují narativní strukturu mé práce.cs
dc.format46 s. (32 261 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporodcs
dc.subjectprvní kresbycs
dc.subjectkůžecs
dc.subjectautorská knihacs
dc.subjectdlouhodobý dokumentcs
dc.subjectčasosběr fotografiícs
dc.subjectfotografiecs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectmatkacs
dc.subjectdětská kresbacs
dc.subjectkresba na kůžics
dc.subjectkojenícs
dc.subjectpublikacecs
dc.subjectnásledky po poroducs
dc.subjecttěhotenstvícs
dc.subjectstriecs
dc.subjectdokumentcs
dc.subjectzměna tělacs
dc.subjectcísařský řezcs
dc.subjectčárycs
dc.titleTématická fotografická pubikacecs
dc.title.alternativeHematic photographic publicationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedwhy did i name the book "First drawings"? A question arose in my mind, which i asked myself, while looking at drawings from my daughter. "When is a person able to make their first mark? Is it in the moment, when they are first capable to grab a pencil and draw or write something?" I realized, that the word drawing can be used much sooner, than when a child first grabs a pencil. Each woman, that carries a child for nine months, sometimes might not even realize, that the first traces or drawings of each one of us are carried on a mother's body. All women mothers are left with bigger or smaller marks on their bodies, in the shape of stretch marks, small cracks in skin, weight change, shape of the body, scars after surgical procedures like the C section or a cut-in. All of these moments are written in the skin and leave a trace in it as a pencil does on a piece of paper. Stretch marks can even sometimes closely resemble the first lines a child draws. Those finish the narrative structure of my work.en
dc.subject.translatedbirthen
dc.subject.translatedfirst drawingen
dc.subject.translatedleatheren
dc.subject.translatedbooken
dc.subject.translatedlong-term documenten
dc.subject.translatedtime lapse photographingen
dc.subject.translatedphotographen
dc.subject.translatedchilden
dc.subject.translatedmotheren
dc.subject.translatedchild drawingen
dc.subject.translatedskin drawingen
dc.subject.translatedbreastfeedingen
dc.subject.translatedpostpartumen
dc.subject.translatedpregnancyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TS_2018.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Sobrova.pdfPosudek oponenta práce337,06 kBAdobe PDFView/Open
Sobrova_0.pdfPosudek vedoucího práce807 kBAdobe PDFView/Open
Sobrova_1.pdfPrůběh obhajoby práce361,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.