Title: Experimentální určení časové konstanty smyčkového RTD JE Temelín
Other Titles: Experimental Determination of Time Constant for Circular RTD of the Temelín Nuclear Power Plant
Authors: Tolar, Lukáš
Advisor: Bílá Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Vácha Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32823
Keywords: časová konstanta;dynamické vlastnosti rtd;teplota;odporový teploměr;jaderná elektrárna;primární okruh;test ponořením;šumová analýza;ni labview;gnuplot
Keywords in different language: time constant;dynamic properties of rtd;temperature;resistance thermal detector;nuclear power plant;primary circuit;plunge test;noise analysis;ni labview;gnuplot
Abstract: Diplomová práce obsahuje teoretický úvod týkající se měření teploty pomocí smyčkového RTD na primárním okruhu jaderné elektrárny, zejména jeho dynamických vlastností, tedy časové konstanty. Dále jsou popsány základní metody k určení časové konstanty. Praktická část se zabývá experimentálním určením časové odezvy RTD umístěného na ETE pomocí metody testu ponořením, jenž byl proveden v laboratoři ÚJV Řež a následně pomocí šumové analýzy. Dále byl v programu Labview navržen měřící software a v programu Gnuplot byly navrženy skripty, které určí z experimentálních dat časovou odezvu.
Abstract in different language: Thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is a search dealing with measurement of temperature on primary circuit of nuclear power plant using RTD. This part is especially focused on dynamic properties of RTD. Within these search the methods for determination time constant are described. The practical part includes the calculation of time response for RTD used at Temelín Nuclear power plant using the plunge test and noise analysis. The software for measuring was programmed using NI LabView and the script for evaluation of time response was developed from obtained experimantal data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Lukas Tolar.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni DP-Tolar-doc02153920180614101940.pdfPosudek vedoucího práce749,97 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP-Tolar-doc02154020180614102000-1.pdfPosudek oponenta práce437,73 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby DP Tolar-doc02165320180619104417.pdfPrůběh obhajoby práce230,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.