Title: 3D model strojovny dvoutělesové parní turbiny o výkonu 250 MW v PDMS
Other Titles: 3D model of STG building for double-casing steam tubine with power output 250 MW in PDMS software
Authors: Robotka, Jiří
Advisor: Křenek Vladimír, Ing.
Referee: Žitek Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32825
Keywords: 3d model;pdms;p&id;parní turbína;pomocná ocelová konstrukce;isometrie;dispozice
Keywords in different language: 3d model;pdms;p&id;steam turbine;auxiliary steel structure;isometrics;layout
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá dispozičním řešením strojovny dvoutělesové parní turbíny o výkonu 250 MW v programu PDMS a dimenzováním potrubního systému ucpávkové páry. V modelu byla vymodelována zařízení, trasovány potrubní systémy a vytvořeny pomocné ocelové konstrukce pro potrubní uložení. Pomocí programu PDMS byla vytvořena výkresová dokumentace a specifikace materiálu potrubních tras.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with layout solution of STG building for double-casing steam turbine with power output 250 MW in PDMS software. The second part of this thesis deals with dimensioning of gland steam piping system. Equipment were modeled in 3D model, then the pipelines were routed and auxiliary steel structures for piping supports were designed. For creating of the drawings and the bill of material was used modul of PDMS software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2018_Jiri_ROBOTKA.pdfPlný text práce8,06 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni DP-Robotka-doc02153220180614101034.pdfPosudek vedoucího práce364,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP-Robotka-doc02153420180614101445.pdfPosudek oponenta práce313,58 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby DP Robotka-doc02164720180619095822.pdfPrůběh obhajoby práce264,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.