Název: Homosexualita a rodičovství
Další názvy: Homosexuality and Parenthood
Autoři: Lidinská, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Hošková, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3283
Klíčová slova: homosexualita;obsahová analýza;registrované partnerství;rodičovství
Klíčová slova v dalším jazyce: homosexuality;content analysis;registered partnership;parenthood
Abstrakt: Cílem této práce bylo zjistit nejčastější argumenty objevující se během schvalovacího procesu zákona o registrovaném partnerství týkající se důvodů pro přijetí či jeho odmítnutí, stejně tak jako ospravedlnění možných homoparentálních rodin. Tyto argumenty byly vyhledány ve stenografických zápisech přístupných na webových stránkách poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Konkrétními daty, jež byla podrobena kvalitativní obsahové analýze, se staly zápisy od prvního podaného návrhu z roku 1997 až do roku 2006, kdy byl zákon o registrovaném partnerství schválen a vydán ve sbírce zákonů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this work was to find out the most common arguments that occurred during an approving process of the law of the Registered Partnership Act concerning reasons for its acceptance or refuse, as well as justifying possible homoparental families. These arguments were found in stenographical records accessible on the web pages of the House of Representatives of the parliament of the Czech Republic. The records, since the first submitted proposal in 1997 to 2006 when the law was approved and published in the statute book, became the concrete data that were analysed through a qualitative content analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lidinska BP 2012.pdfPlný text práce437,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vpbp12_Lidinska.docPosudek vedoucího práce32,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lidinska_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce43,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lidinska.PDFPrůběh obhajoby práce178,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3283

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.