Title: Trestněprávní ochrana a trestní odpovědnost úřední osoby v českém a zahraničním trestním právu
Other Titles: Criminal protection and criminal responsibility of public officials in Czech law and foreign law
Authors: Hefner, Adam
Advisor: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32837
Keywords: úřední osoba;trestněprávní ochrana;trestněprávní odpovědnost
Keywords in different language: public official;criminal protection;criminal responsibility
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na trestněprávní ochranu a odpovědnost úřední osoby. Tato práce obsahuje důkladné vymezení základních pojmů ve světle současné právní úpravy. Práce obsahuje analýzu trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby. Dále obsahuje analýzu trestných činů úředních osob a příbuzných trestných činů. Na závěr této práce je provedeno porovnání české právní úpravy se zahraničními úpravami.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the criminal protection and the responsibility of officials. This work contains a thorough definition of the basic concepts in the light of the current legal regulation. The thesis contains an analysis of crimes against the execution of the public authority and an official. It also contains an analysis of the offenses of officials and related crimes. At the end of this work a comparison of the Czech legislation with foreign modifications is made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Adam HEFNER.pdfPlný text práce692,63 kBAdobe PDFView/Open
Hefner ved. Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce411,63 kBAdobe PDFView/Open
Hefner op. Kybic.pdfPosudek oponenta práce751,26 kBAdobe PDFView/Open
Hefner pr.o..pdfPrůběh obhajoby práce545,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.