Title: Trestné činy proti životu a zdraví spáchané nedbalostním zaviněním
Other Titles: Criminal offences against life and health committed by negligence
Authors: Valjent, Filip
Advisor: Wipplinger Eduard, JUDr.
Referee: Škvain Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32860
Keywords: trestné činy;život;zdraví;nedbalost;zavinění;usmrcení;ublížení na zdraví;těžká újma na zdraví;trestní zákoník;silniční doprava;zdravotnictví
Keywords in different language: criminal offenses;life;health;negligence;culpability;kill;bodily harm;grevious bodily harm;criminal code;road traffic;health care
Abstract: Jak již vyplývá z názvu, obsahem této práce jsou trestné činy proti životu a zdraví spáchané nedbalostním zavinění, přičemž se tato práce omezuje pouze na trestněprávní pojetí těchto trestných činů v České republice, dle aktuálně platného trestního zákoníku. Cílem této práce je pak zejména shrnout aktuální pohled na tyto problémy a to se značným zapojením judikatury soudů. V práci lze tak nelézt mnoho z judikatury, ale i pohled na problematiky těchto trestných činů na úseku silniční dopravy a zdravotnictví, na které se sekundárně zaměřuji.
Abstract in different language: As it is clear from the title the contents of this work are criminal offenses against life and health committed by negligence, when this work is limited to the criminal concept of these criminal offences in Czech Republic according to a current criminal code. The aim of this work in particular is to summarize actual view on these problems with a significant involvement of jurisprudence of the courts. At work is possible to find much from jurisprudence, but also the view at issues of criminal offences in the field of road traffic and health care on to which I focus secondarily.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Filip Valjent.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Valjent ved Wipplinger.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
pr.o. Valjent.pdfPrůběh obhajoby práce590,19 kBAdobe PDFView/Open
Valjent op. Skvain.pdfPosudek oponenta práce809,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.