Title: Kamnářská dílna Georga Kummerera v Chebu v 19. - 20. století
Other Titles: Georg Kummerer's tiled stove workshop in Cheb in the 19th - 20th century
Authors: Bartoš, Marek
Advisor: Čapek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32863
Keywords: cheb;19. a 20. století;kamnářská dílna;technologie výroby kachlů
Keywords in different language: cheb;19th and 20th century;stove workshop;technology of tile production
Abstract: Výroba kachlových kamen byla až do poloviny 19. století organizována cechy. Po jejich zrušení vznikaly soukromé dílny, mezi nimi i zkoumaná dílna Georga Kummerera v Chebu. Příspěvek představuje výsledky archeologického výzkumu této dílny, včetně zpracování archeologického materiálu, ve kterém jsou zachyceny i technologické postupy výroby kachlů a stavby kachlových kamen.
Abstract in different language: The manufacture of tile stoves was organized by guilds until the middle of the 19th century. After their abolition, private workshops were set up, including the workshop of Georg Kummer in Cheb. The diploma thesis presents the results of archaeological research of this workshop, including the processing of archaeological material, which also includes the technological processes of the production of tiles and the construction of tile stoves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_bartos2018.pdfPlný text práce15,38 MBAdobe PDFView/Open
Bartos-posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Bartos-posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce60,58 kBAdobe PDFView/Open
Bartos prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce214,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.