Title: Vzdělávací kurz pro výuku předmětu Multimédia \nl{}pro vzdělávání 1
Other Titles: Educational course for teaching subject "Multimedia for education 1"
Authors: Kratochvíl, Jiří
Advisor: Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32874
Keywords: digitální video;digitální zvuk;počítačová animace;ekurz
Keywords in different language: digital video;digital sound;computer animation;ekurz
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování multimediálího obsahu, jako je digitální zvuk, digitální video nebo počítačová animace. Dalšími tématy jsou autorský zákon, problematika publikování obsahu na internetu a možná rizika v kontextu výchovně-vzdělávacím. Část práce popisuje tvorbu výukového kurzu, který je obohacen o vlastní videonávody a aktivizační prvky.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the processing of multimedia content such as digital audio, digital video or computer animation. Other topics include copyright law, an issue of publishing content on the Internet and possible risks in the educational and training context. Part of the thesis describes the creation of a training course, which is enriched with my own video manuals and activation elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MMV1_Kratochvil.pdfPlný text práce6,25 MBAdobe PDFView/Open
posudek DP - Jiri Kratochvil (2018).pdfPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kratochvil_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce212,87 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kratochvil616.pdfPrůběh obhajoby práce385,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.