Title: Srovnání vysokoškolského vzdělávání budoucích učitelů informatiky v ČR a USA
Other Titles: Comparison of university education of future computer science teachers in the Czech Republic and in the USA
Authors: Průcha, Tomáš
Advisor: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32876
Keywords: příprava učitelů informatiky;srovnávací studie;usa;cr
Keywords in different language: computer science teachers preparation;comparative study;usa;cz
Abstract: Cílem této práce je provést srovnávací studii zaměřenou na možnosti vysokoškolského vzdělávání budoucích učitelů informatiky v České republice a ve Spojených státech. Prvním krokem bude provést kompletní deskripci vzdělávacího systému učitelství ve Spojených státech a v České republice. V souvislosti s analýzou možností vzdělávání budoucích učitelů informatiky bude realizován výzkum na vybrané univerzitě v USA, na kterou se zaměříme jako na případovou studii. Tento výzkum poslouží pro sběr vlastních dat, která budou dále zpracovány pro potřeby deskripce. Pro deskripci stavu vzdělávání budoucích učitelů informatiky v České republice bude realizován výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni, na kterou se zaměříme jako na případovou studii. Získaná data poslouží k deskripci možností vzdělávání učitelů informatiky na této univerzitě. Po realizaci a vyhodnocení obou případových studií se zaměříme na srovnání získaných výsledků. V rámci srovnání se zaměříme na popis odlišností ve vysokoškolské přípravě učitelů informatiky mezi těmito dvěma kontexty. Na základě získaných výsledků se také pokusíme popsat aktuální trendy v přípravě učitelů informatiky. Jako hlavní přínos práce vidíme detailní deskripci, v této souvislosti zatím nepopsaných kontextů. Ta může posloužit jako zdroj cenných informací při strategických rozhodnutích, zejména na úrovni univerzit, při přípravě učitelů informatiky.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to carry out a comparative case study in the field of university preparatiot of future computer science teachers in the United States and the Czech Republic, on its basis we will describe the differences in the training of Computer Science teachers among these contexts. At the beginning of the thesis we briefly outline the issue and, in particular, illuminated the reasons that led us to the creation of this thesis. Subsequently, we describe the chosen methodology of a multiple case study. In the following chapter, we will describe a teaching system in the United States, and then wi will follow the education of computer science teachers. Part of the description of the training of future computer science teachers will be the implementation of qualitative research at a selected university in the state of Nebraska. This research will serve to collect our own data, which we will then analyze. In the next chapter we focuse on the context of the Czech Republic, when we first describe the educational system of teaching and then we will focuse on the preparation of computer science teachers. For the preparation of computer science teachers in this context, we focuse on the West Bohemian University, where qualitative research will be carry out to collect our own data, which we will analyzed. The core chapter is a comparison, in which we describe the observed differences and also find some matches in today's approaches to the training of computer science teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prucha_dp.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Prucha_oponent.pdfPosudek oponenta práce441,17 kBAdobe PDFView/Open
Prucha_DiP_hodnoceni_Filipi_2018.pdfPosudek vedoucího práce132,73 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Prucha666.pdfPrůběh obhajoby práce377,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.