Název: Muži a ženy na "rodičovské dovolené"
Další názvy: Men and women on "parental leave"
Autoři: Karlová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Štípková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3289
Klíčová slova: rodičovská dovolená;polostrukturované rozhovory;pečující muži;pečující ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: the maternity leave;semi-structured interviews;caring men;caring women
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce je Muži a ženy na "rodičovské dovolené". Cílem této práce je zjistit, jaké důvody vedou rodiče k rozhodnutí, kdo půjde na rodičovskou dovolenou. V práci se dále zaměřuji na to, zda pokud je muž na rodičovské dovolené, vykonává stejné povinnosti jako žena na rodičovské dovolené. Zabývám se také tím, s jakými reakcemi se muži na rodičovské dovolené setkali. Práce je založena na kvalitativním typu výzkumu. Pro sběr dat byly použity polostrukturované rozhovory, které byly provedeny se čtyřmi pečujícími muži a se čtyřmi pečujícími ženami.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor thesis is Men and women on the "parental leave". The objective of this thesis is to find out what reasons lead parents to decide who will go on parental leave. In my thesis I am also focusing on the issue whether a man on parental leave performs the same duties as a woman on parental leave. I am also evaluating what reactions men experience on a parental leave. The thesis is based on the qualitative type of research. Semi-structured interviews were carried out with with four caring men and with four caring women.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karlova_BP_2012.pdfPlný text práce399,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KARLOVA posudek_vedouci 2012.docPosudek vedoucího práce33 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
karlova_op.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
karlova.PDFPrůběh obhajoby práce176 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3289

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.