Title: Ženský fotbal a genderové vztahy ve společnosti
Other Titles: Women's football and gender relation in society
Authors: Šusta, David
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3290
Keywords: Ženy;sporty;ženský fotbal;gender;femininita;maskulinita;stereotypy
Keywords in different language: Women;sports;women's football;gender;femininity;masculinity;stereotypes
Abstract: Tato práce se týká ženského fotbalu a promítnutí genderových vztahů v něm na celou společnost. Fotbal je doménou mužů, ovšem v této době dochází ke stále větší popularitě i jeho ženské verze, která se však potýká s určitými specifickými problémy. Hlavní problematika se tak bude zabývat tím, jak se ženský fotbal liší od mužského, proč si hráčky vybraly tento genderově netypický sport a s jakými předsudky a stereotypy je hraní ženského fotbalu spojeno. Ve výzkumu je použita jako hlavní metodologie etnografie.
Abstract in different language: This work concerns the projection of women's football and gender relations in it for the whole society. Football is the domain of men, but at this time there is a growing popularity and his female version, which, however, faces some specific problems. The main issue will deal with how women´s differ from men's football, why players chose this gender unusual sport and with which prejudices and stereotypes is a playing women's football associated. The research is used as the main methodology of ethnography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David_Susta_2012_BP.pdfPlný text práce618,19 kBAdobe PDFView/Open
Susta posudek_vedouci 2012.docPosudek vedoucího práce30,5 kBMicrosoft WordView/Open
opbp12_Susta.docPosudek oponenta práce31 kBMicrosoft WordView/Open
susta.PDFPrůběh obhajoby práce162,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.