Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMacgregor Pelikánová Radka, JUDr.
dc.contributor.authorKorych, Ondřej
dc.contributor.refereeHák Jan, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:26Z-
dc.date.available2017-3-29-
dc.date.available2019-03-15T10:23:26Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier74215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32920
dc.description.abstractTato diplomová práce porovnává autorskoprávní úpravu v České republice a v USA a ochranu autorského díla v prostředí internetu. Zaměřuje se sejména na výčet relevantních právních předpisů, definici hlavních pojmů vázaných k tématu a stanovení legality užívání díla a jejich porovnání mezi danými zeměmi. Zabývá se také stanovením odpovědnosti uživatelů internetu a poskytovatelů informačních služeb.cs
dc.format63 s. (134 818 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautorské právo české republikycs
dc.subjectautorské právo usacs
dc.subjectautorstvícs
dc.subjectautorské dílocs
dc.subjectlicencecs
dc.subjectautorskoprávní odpovědnostcs
dc.titleLegalita stahování a užívání autorských děl na internetu v ČR v porovnání s vybranými zeměmi a mezinárodním právemcs
dc.title.alternativeThe legality of downloading and using of author's work on the internet in comparison to selected countries and international lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis compares copyright law in the Czech Republic and the US and copyright protection in the Internet environment. It focuses on listing of relevant legislation, the definition of the main concepts related to the topic and the determination of the lawfulness of the use of the work and its comparison between the countries concerned. It also deals with the determination of the liability of Internet users and information service providers.en
dc.subject.translatedczech copyright lawen
dc.subject.translatedus copyright lawen
dc.subject.translatedauthorshipen
dc.subject.translatedwork of authorshipen
dc.subject.translatedlicenseen
dc.subject.translatedcopyright liabilityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Korych - Diplomova prace - Legalita stahovani a uzivani autorskych del na internetu....pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Korych-1.pdfPosudek vedoucího práce800,44 kBAdobe PDFView/Open
Korych-2.pdfPosudek oponenta práce435,42 kBAdobe PDFView/Open
Korych Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce341,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.