Title: Torzní kmitání vysokorychlostního pohonu kolejového vozidla
Authors: Halama, Pavel
Advisor: Byrtus Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Křepela Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32926
Keywords: torzní kmitání hřídelů;metoda konečných prvků;kontakt kolo-kolejnice;adhezní charakteristika
Keywords in different language: torsional vibration;finite element method;wheel rail contact;adhesion charakteristics
Abstract: Práce se věnuje problematice torzního kmitání pohonů kolejových vozidel. V úvodní části je uvedena základní rešerše koncepcí těchto pohonů. V teoretické části jsou odvozeny matematické modely torzního kmitání hřídelů jako 1D kontinuí použitím metody konečných prvků, včetně teoretického rozboru kontaktu kolo-kolejnice. Metodika výpočtového modelování a dynamické analýzy je aplikována na pohonnou jednotku vyvíjenou na ZČU ve spolupráci s firmou Wikov MGI a.s. Implementace vytvořené metodiky modelování je provedena v programovém prostředí MATLAB.
Abstract in different language: This bachelors thesis is concerned with an issue of mathematical modelling and computational analysis of torsional vibration of drive systems for railway applications. In the inductory part of the thesis, basic drive designs for railway aplications are mentioned.In the theoretical part, mathematical models of torsional vibration of shafts as 1D continuum are derived using finite element method, theory of wheel rail contact is also mentioned. The derived methods of computational modelling and dynamic analysis are applied to drive system which is being developed at the University of West Bohemia in cooperation with company Wikov MGI a.s. Implementation of derived methods of modelling is performed using MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_halamap.pdfPlný text práce9,84 MBAdobe PDFView/Open
Halama_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce74,8 kBAdobe PDFView/Open
Halama_oponent.pdfPosudek oponenta práce552,29 kBAdobe PDFView/Open
Halama Pavel_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.