Title: Modelování ložisek s naklápěcími segmenty s uvažováním kmitání segmentů a nelineárních hydrodynamických sil
Authors: Houdek, Václav
Advisor: Smolík Luboš, Ing.
Referee: Dyk Štěpán, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32927
Keywords: segmentové ložisko;reynoldsova rovnice;výpočtový model;vázaná mechanická soustava;nelineární vazby
Keywords in different language: tilting pad journal bearings;reynolds equation;computational model;multi-body system;nonlinear coupling
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na výpočtové modelování radiálních kluzných ložisek s naklápěcími segmenty. Cílem této práce je seznámit čtenáře s modely těchto ložisek používanými v rotorové dynamice, vypracovat metodiku modelování těchto ložisek v multi-body softwaru AVL Excite Power Unit a ověřit vlastnosti výpočtového modelu segmentového ložiska. V první části této práce jsou zavedeny základní pojmy a teorie týkající se hydrodynamických ložisek. Ve druhé části je popsána metodika modelování segmentového ložiska v softwaru AVL Excite. V závěru práce je s využitím metodiky sestaven model konkrétního ložiska a je navržen způsob identifikace jeho dynamických parametrů. Identifikované parametry a další vypočítané vlastnosti ložiska jsou porovnány s výsledky získanými pomocí softwarového balíku ARMD, který je určen pro výpočty vlastností kluzných a valivých ložisek a dynamiky rotorových soustav.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on tilting pad journal bearings. The aim of this thesis is to acquaint the reader with computational models of this bearing which are used in rotor dynamics, to develop a new methodology how to make a computational model in AVL Excite Power Unit (multi-body) software, and to make this model of tilting pad bearing. In the first part are cleared up basic concepts and theories related to hydrodynamic bearings. In the second part is described methodology of modeling of tilting pad bearing in AVL Excite. The last part of this thesis is dedicated to the verification of the created model. The results of this model are compared with data from ARMD software, which is designed for calculating bearings and dynamics of rotors and rotor trains.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Vaclav_Houdek_A15B0476P.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Houdek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce675,25 kBAdobe PDFView/Open
Houdek_oponent.pdfPosudek oponenta práce590,02 kBAdobe PDFView/Open
Houdek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce263,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.